backline.cat Servei i lloguer de backline, de sonoritzacions i de audiovisuals. Barcelona. Catalunya.